Mika Vũ Thái

Cấy lông tóc

 

  1.  CẤY LÔNG MÀY
  2. CẤY LÔNG MI
  3. CẤY RÂU
  4. CẤY TÓC HÓI
--------------------------------------------

Tham gia hội phẫu thuật thẩm mỹ Mika Vũ Thái với hơn 10.000 khách hàng để được chia sẻ kinh nghiệm thẩm mỹ. Click vào hình ảnh để tham gia