Mika Vũ Thái
bơm mỡ - hút mỡ

Dịch vụ bơm mỡ - Hút Mỡ

 

  1.  BƠM MỠ MÁ HÓP
  2.  BƠM MỠ TAY NHĂN
  3.  BƠM MỠ NGỰC
  4.  HÚT MỠ TOÀN THÂN