Mika Vũ Thái
Gia đình BS Vũ Thái
Sinh nhật Vũ Bão
Sinh nhật Vũ Bão

Sinh nhật Vũ Bão

Gia đình bác sĩ Vũ Thái
Gia đình bác sĩ Vũ Thái

Gia đình bác sĩ Vũ Thái

Con gái Mika 2 tuổi rưỡi (người mẫu Mika trong bộ sưu tập xuân-hè)

Con gái Mika 2 tuổi rưỡi (người mẫu Mika trong bộ sưu tập xuân-hè)

Mika khám cho bố

Con gái Mika 2 tuổi rưỡi (người mẫu Mika trong bộ sưu tập xuân-hè)

Con gái Mika 2 tuổi rưỡi (người mẫu Mika trong bộ sưu tập xuân-hè)

Con gái Mika 2 tuổi rưỡi (người mẫu Mika trong bộ sưu tập xuân-hè)